harmonikus_hullam

 

Ha a hullámforrás kitérése az idő szinuszos függvénye, akkor a hullámot harmonikus (szinuszos) hullámnak nevezzük.

harmonikus_hullam

Legyen a rezgéskeltés helyének kitérés-idő függvénye:

y(0,t)=A*sin(ω*t*φ)

ahol

φ   a kezdőfázis

A hullámforrástól x távolságra lévő pont csak később kezd el rezegni, hiszen

y(x,t)=A*sin(ω*(t-x/c)+φ)

A kapott kétváltozós függvény hely és idő szerint periodikus, hiszen ha valamelyik változó rögzített az érték változó függvénye.
Ez az eredmény egyaránt alkalmazható a transzverzális és longitudinális hullámokra is.