periodikus_hullam

Periodikus egy hullám, ha a hullámforrás rezgése periodikus. Jellemző mennyiségei:

  • amplitudó,
  • frekvencia,
  • terjedési sebesség,
  • hullámhossz.

A hullám amplitudója (A) csillapítatlan egydimenziós hullámban a hullámforrás amplitudójával megegyezik, és független a helytől.

A hullám frekvenciája (f) a közeghez képest nyugvó hullámforrás és megfigyelő esetén a hullámforrás frekvenciája.

A hullámforrás egy bizonyos rezgésállapota a hullámforrástól x távolságra lévő pontban csak t idő múlva, jelenik meg. Ennek a távolságnak és az időnek a hányadosa a terjedési sebesség (c).

Mint minden hullámban, a periodikus hullámban is a közeg részecskéi a hullámforrás rezgéseit ismétlik, de a hullámforrástól való távolság függvényében bizonyos időbeli késéssel. A legközelebbi azonos rezgési állapotú pontok távolsága a λ-val jelölt hullámhossz.

Az egy periódus alatt (T) a hullámforrás egy teljes hullámhegyet és hullámvölgyet ill. egy sűrűsödést és egy ritkulást bocsát ki. Egy adott fázisú rezgésállapot ezalatt c T távolságban jelenik meg. Az azonos fázisú kitérések távolsága azonban éppen a hullámhossz. Ezért

λ=c*T=c/f

ahol:

c   a terjedési sebesség,

T   a periódusidő,

f   a frekvencia.

periodikus_hullam