A hangokat, zajokat nem csak a dB jellemzi?

ÍGY VAN!

A tapasztalat azt mutatja, hogy a hengérzet nem csak a hang erősségétől (azaz a hangnyomástól, hangintezitástól), de annak magasságától (azaz a rezgészámtól) is függ.

A rezgésszám azt jelenti, hogy 1 másodperc alatt hány teljes rezgési periódus játszódik le.

A másodpercenkénti rezgésszámot frekvenciának nevezzük, és Hz-ben (Hertz) mérjük.

Ha a hang csak egyetlen frekvencián szól, akkor tisztahangról beszélünk. Tisztahangot keltő mechanikai eszköz például a hangvilla.

A gyakorlatban azonban (szinte kizárólag) összetett hangokkal van dolgunk. Ezek olyan hangok, amelyek nem csak egy, hanem több, egymástól különböző frekvenciájú hangösszetevőből állnak.

 

32 oldal!!!!!!!!!!!!!!!!!

Keskeny sávú zaj

Előfordul, hogy a zaj olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek miatt az ember zavaróbbnak érzékeli, mint az “átlagos” zajt.

Ezt okozhatja, ha a zajban bizonyos frekvencián jelentős kiemelkedés van, (pl. transzformátor zaj) – ekkor keskenysávú zajról beszélünk.

 

Impulzusos zaj

 

Növekszik a zaj zavaró hatása akkor is, ha a zaj „ütésszerű”, csattogó (pl. kalapálás, sajtolás).

Az ilyen zajokat impulzus jellegűnek nevezzük.

A környezeti zaj megítélésénél az ilyen megnövekedett zavaró hatást az egyenértékű A-hangnyomásszinthez hozzáadott keskenysávú- vagy impulzus-korrekcióval vesszük figyelembe.

Az eredő mennyiséget megítélési A-hangnyomásszintnek vagy megítélési szintnek nevezzük, és az így kapott zajjellemzőt kell a követelményértékkel összehasonlítani.

 

Szakaszosan állandó hangjelenség esetén az egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározását a következő képlet mutatja.

i jelöli az egyes szakaszok sorszámát, ti a szakaszok időtartamát, T a teljes átlagolási idő időtartamát, LAi pedig az egyes szakaszokra jellemző A-hangnyomásszintet.

 

Például:

T = 30 perc vonatkoztatási időben a következőképpen alakul a zaj A-hangnyomásszintje:

t1 = 5 perc időtartamban LA1 = 60 dB

t2 = 10 perc időtartamban LA2 = 51 dB

t3 = 3 perc időtartamban LA3 = 58 dB

t4 = 5 perc időtartamban LA4 = 65 dB

t5 = 7 perc időtartamban LA5 = 55 dB

Az előbbi összefüggéssel:

 

LAeq= 10lg[1/30((

 

 

Az energia szerinti átlagolás azzal a következménnyel jár, hogy az erősebb hangok nagyobb súllyal szerepelnek, mintha az átlagos szintet a változó zaj pillanatértékeinek számtani középértékével jellemeznénk.

 

Folyamatos, változó zaj:

Az A-szint számtani átlaga

Az egyenértékű A-hangnyomásszint