Beszámoló a zajvédelmi szemináriumról
Nyíregyháza, 2008. október 15-17.

A  tavalyi soproni konferencián tett ígérethez híven 2008 évben is megrendezésre került a zajvédelmi szemináriumNyíregyházán.
A konferenciának külön témája nem volt, azonban talán mindannyian nagy várakozással tekintettünk eléje, mivel köztudottan ez év január 1.-ével lépett hatályba az új zajvédelmi szabályozás, mellyel kapcsolatban ekkorra már jó
néhány tapasztalatot szerezhettünk.
A szemináriumon elhangzott előadások olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a zajvédelem helyzete az Európai Unióban, műszaki zajcsökkentési megoldások, valamint hallhattunk a zajvédelem legújabb eredményeiről is. Több előadás hangzott el a stratégiai zajtérképek készítéséről, alkalmazásáról, valamint a zajcsökkentési intézkedési tervkészítés módszereiről. Hatósági szakemberek és szakértők tartottak előadásokat az új szabályozással kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a szakembereket leginkább foglalkoztató hatásterülettel kapcsolatos problémákról.

Több előadás foglalkozott a közlekedési zaj, az épületakusztika, valamint a zajmérések terén szerzett tapasztalatok, eredmények bemutatásával.
A szemináriumot Kvojka Ferenc Szakosztályunk titkára nyitotta meg, aki megnyitó előadásában beszámolt az Egyesület fennállásának 75. évfordulójára rendezett Jubileumi Emlékülésről.
Ezt követően előadást hallhattunk Parászka Violától a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Képviselőjétől az Európai Unióban folyamatban lévő zajvédelmi ügyekről. Tájékoztatást adott a Közlekedés Zöldítésével kapcsolatosprogramról, valamint a kültéri berendezések zajkibocsátására vonatkozó irányelv felülvizsgálatáról. A Közlekedés Zöldítése programban szerepel a környezetbarát közlekedés megteremtése, ezen belül zajkibocsátási
határérték bevezetése az EU-ban használt gördülő állományra, valamint a meglévő vasúti járműállomány zajkibocsátásának csökkentését célzó intézkedések megtételére.
Ezt követően Augusztinovicz Fülöp tartotta meg Jubileumi Emlékülésen is elhangzott előadását „Hang-ért és a hang ellen tervezés – merre tovább akusztika” címmel.
A KTI munkatársa, Hajdú Sándor „Repülés és zajpanaszok” című előadásában a repülés iránti  igény növekedésével együtt járó forgalomnövekedésből eredő hatásokat, valamint a hatások csökkentésének lehetőségeit ismertette.
Igen érdekes előadásban számolt be a résztvevőknek Bárány Lajos a BLAUTECH Kft. munkatársa a szélerőművek kibocsátásának műszeres vizsgálatairól, a tervezési-, mérési tapasztalatokról. Ezt követően egy konkrét létesítmény, egy MOL gázelosztó telepen magvalósított zajcsökkentési munkáról számoltak be a KG-Filter Kft. és az EnviroPlus Kft. szakemberei. Ismertették a kezdeti felmérési munkákat, majd a tervezés folyamatát, végül a kivitelezés, megvalósítás nehézségeiről, a méréssel kapcsolatos tapasztalatokról tájékoztattak. A következő előadás pedig egy gyógyszergyár zajcsökkentésének megtervezéséről szólt, ugyancsak a KG-Filter Kft. szakembereinek előadásában.
A CDM Kft. szakembere előadásában esettanulmányokról, a levont tanulságokról tájékoztatott, valamint tetőkön végzett gépalapozási megoldásokat ismertetett.

A következő előadás címe egy kérdés volt „Lehet-e IMMI-vel munkahelyi zajtérképet  készíteni”, melyet követően azonnal megkaptuk a választ is, LEHET. Az előadás során választ kaptunk arra is, miért van szükség munkahelyi zajtérképre, hogyan készíthető a munkahelyi zajtérkép, mit nyújt az IMMI …?, majd egy konkrét példa bemutatására került sor.
2007.-évben elkészült Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképe, mellyel  kapcsolatban az elmúlt évben több előadást is halhattunk. Most a zajtérképezés és intézkedési terv készítésének tapasztalatairól számoltak be a
szakemberek.
Az előadás sorozatban továbbra is zajtérképekkel kapcsolatos előadásokat halhattunk, így Demeter Józsefné szakértő előadásában az elkészült közúti zajtérképek eredményeinek statisztikai értékeléséről számoltak be.
További előadásként Szeged és Temesvár zajvédelmi intézkedési tervéről, valamint azok összehasonlításáról számolt be a Vibrocomp Kft. szakembere. Érdekes volt hallani Temesvár esetében azokat az eltéréseket, amelyeket a
magyar előírásokkal történő összehasonlítás során tapasztaltak. Pl.: az eltérő időbeosztást, a magasabb határértékeket, hogy a villamos a vonathoz tartozik, és nem a közúthoz, valamint, hogy az interim számítási módszert kell
alkalmazni.
Az előadássorozat az új jogszabályok alkalmazásának tapasztalatairól tartott előadásokkal folytatódott.
Beszámolt tapasztalatáról a hatósági szakember, majd ezt követően szakértői szemmel kaptunk tájékoztatást konkrét példák bemutatásával a zajforrások hatásterületének meghatározásával kapcsolatos dilemmákról, kérdésekről.

Tovább folytatódott a szabályozással kapcsolatos kérdéssorozat, amikor a következő előadó, Szakács György előadásában a közlekedési zaj elleni védelem szabályozásának kérdésével foglalkozott.

Ezt követően előadást halhattunk „Az Akusztikai Szemle a szakmai továbbképzés  egyik fontos tényezője” címmel. Illényi András előadásában a továbbképzést és az Akusztikai Szemle, mint OPAKFI szaklap kapcsolatát és szerepét mutatta be.

Nagyon tanulságos volt a szakemberek számára az az előadás, amely a „Zaj- és rezgésvédelem az Önkormányzatok helyi szabályozásában” címmel hangzott el. Tájékoztatást kaptunk, arról mit  lehet biztosan szabályozni a
helyi rendeletben, milyen korlátozásokat lehet tenni, mit nem szabályozhat az Önkormányzati rendelet.

Más témával foglalkozott a következő előadás, amely a gigantikus zajforrások mérési  tapasztalatairól számolt be. Sok hasznos és értékes információt kaptunk a mérési pontok kijelölésével, az időjárási paraméterek rögzítésével, a
mérések számának növelésével, az alapzajtól való elkülönítéssel kapcsolatosan. Elgondolkodtató az előadás koncepciója „Ott ahol igény van a hangtér feletti uralom megszerzésére, ott igény van egyéb otrombaságokra is”.

Tájékoztatást kaptunk arról, hogyan változott Balatonkeresztúr zajterhelése az M7 autópálya megépülését követően. Kedvező, hogy 2006-2007 évben a járműszám tizedére csökkent, és ezzel a zajterhelés is kisebb lett, a burkolat romlása lassult, a baleseti statisztika javult.

A következő előadás ugyancsak egy kérdéssel kezdődött, „Barát vagy ellenség ?” címmel. Az előadásban épületek hő- és hangszigetelésével kapcsolatosan tájékoztatást kaptunk a szigetelési követelményekről, a falazatok,

falburkolatok, a tetőszerkezetek, a nyílászárók szerkezeteiről és a hő- és hangszigeteléssel kapcsolatos hatásokról. Az előadás végén a válasz mégiscsak a „barát” maradt.

Az utolsó két előadásban laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatokról számoltak be az előadók. A szemináriumon kiállítóként mutatta be műszereit a Józsa és Társai 2000 Kft., a SPRECTRIS Components Kft.,
valamint bemutatta tevékenységét a BLAUTECH Kft., és termékeit a CDM kft. Ismét megállapíthatjuk, hogy értékes és hasznos információk birtokába jutottunk, ismét gyarapítottuk ismereteinket.

Mindannyian jó érzéssel távoztunk Nyíregyházáról és csak ismételni tudjuk: jövőre is együtt valahol máshol.

A  beszámolót összeállította:
Ropoliné Lázár Mária