a Zaj- és rezgéscsökkentési Szakosztály
2010. október 21-én 17 órakor tartott kihelyezett üléséről

Helye: Tisza Balneum Hotel, Tiszafüred, Húszöles út 24.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Kvojka Ferenc főtitkár elmondja, hogy a honlapon, e-mailen (120 összegyűjtött címen) és postai úton is kiértesítették a Szakosztály tagjait a vezetőségválasztó ülés helyéről és időpontjáról. Kéri a megjelent tagság aktivitását, továbbá felkéri Bába Ildikót a jegyzőkönyv vezetésére.

Az ülés napirendje: a Szakosztály tisztújítása, elnökének, titkárának és vezetőségi tagjainak választása.

Illényi András: az egyesületi vezetőségválasztást segítő Jelölő Bizottság tagjaként kéri a jelenlévőket, hogy a szakosztályi vezetőségválasztás mellett, segítség az egyesületi tisztségviselők jelölését is.

Berndt Mihály: a Szakosztály elnöke beszámol az eltelt 4 év fontosabb eseményeiről, rendezvényeiről, megbízásos munkáiról, tanfolyamairól, melyet a melléklet tartalmaz. Fontosnak tartja az ombudsmani hivatallal való kapcsolattartást is, melynek fontosságát mutatja, hogy immár másodszor képviselteti magát rendezvényünkön a Jövő Nemzedékek Kormánybiztosa Hivatala, aktív, közreműködő résztvevője útján.

Kvojka Ferenc: megköszöni a beszámolót és kéri annak elfogadását, valamint kéri a hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat:

Marosy Géza: felveti a rendszeres, akár havi, szakmai találkozók összehívását, melyek segítenék a közös gondolkodást, vélemények, állásfoglalások kialakítását. Így közösen léphetne fel a szakma és adhatna hathatós segítséget nemcsak egymásnak, de a  Kormány  felé is.

Kiripolszky István: ezzel egyetért, de kéri a vidéki résztvevők miatt, a délutáni 13 órás kezdést, a tervezett üléseknél.

Kotschy András: sajnálja, hogy nem hangzott el épületakusztikai előadás, illetve egyre csökken az ilyen jellegű előadások száma. Elmondja, hogy igen fontos a fiatal akusztikusok jövőépítése. (Példaként említi, hogy ez évben Ljubjanában 160 fiatal akusztikusnak rendezett az EAA, – jeles meghívott előadókkal – térítésmentes előadássorozatot) Fontosnak tartja, hogy legyen fiatal magyar akusztikus, aki az összekötő szerepét is betöltené a nemzetközi szervezet és a hazai akusztikusok között, ezért javasolja Geréb Gábor kollégát a szakosztály vezetőségébe. Elmondja, hogy fontos lenne a nemzetközi, külföldi rendezvényekről a rendszeres tájékoztatás, valamint felhívja a figyelmet az EAA tagság fontosságára, információszerzés és kapcsolatkiépítés, kapcsolattartás miatt. Hazánkat, jó néhány egyéni befizetőn kívül az Egyesület képviseli az EAA szervezetében, de javasolja további tagtársunk belépését is. A tagdij 16 EURO/fő/év.

Marosy Géza: kezdeményezi, hogy minél több, eredményekről, problémákról szóló anyag jelenjen meg a ZAJINFÓ-ban, valamint legyen mód ezúton hozzájutni a nemzetközi rendezvények, szakmai találkozók eredményeit összegző beszámolókhoz. Javasolja továbbá a műszergyártók és felhasználók időnkénti összehívását az egyesületben, hogy folyamatosan értesüljenek a fejlesztésekről,  a gyakorlat során adódó fejleményekről.

Illényi András: sajnos a konkurenciaharc sokszor nagyon árt az együttműködésnek. A szétesés, elemekre bomlás nem építi a jövőt. Az egyetemi helységproblémák és változások miatt felajánlja az akusztikai könyvtári anyagokat tárolásra. Balogh László szíven vállalkozik az anyagok elhelyezésére.

Schwenk Zsuzsa: fontosnak tartja a zajszakértők valamilyen szinten való minősítését és társadalmi „kordában tartását”. A Kamarai tagsággal rendelkező, de szakmai továbbképzéseken nem résztvevő szakértők ugyanis jelentős károkat okoznak, szakmai ellenörzés hiányában.  Az ellentmondások feloldását várná az Egyesülettől.

Javasolja  a vezetőség tagjai sorába felvenni Zsilinszky János kollégát.

Kvojka Ferenc: megköszöni a hozzászólásokat, javaslatokat, és kéri a szakosztályi vezetőségválasztással megbízott Jelölő Bizottságot javaslataik előterjesztésére.

Zsilinszky János (jelölő bizottsági vezető),  Berkes Sándor (tag), és  Lengyel György (tag), előterjesztik, kiegészítve a helyszíni javaslatokkal a Szakosztály vezetőségére tett javaslatot, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadnak.

 

A Zaj- és rezgéscsökkentési Szakosztály 2010-ben, 4 évre megválasztott vezetősége:

 

Elnök:

Berndt Mihály

Titkár:

Demeter Józsefné

Tagok:

Augusztinovicz Fülöp
Geréb Gábor
Kvojka Ferenc
Muntag András
Parászka Viola
Póta Ágnes
Ropoliné Lázár Mária
Zsilinszky János

 

kmf.

Berndt Mihály sk.
elnök

Demeter Józsefné sk.
titkár

Jegyzőkönyv vezető:   

Bába Ildikó