A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnál jelenleg áll előkészítés alatt a Környezetipari Stratégia előkészítése. A stratégia célja olyan keretek biztosítása, amely egyszerre szolgája a hazai környezetvédelmi termékeket előállító vagy szolgáltatásokat nyújtó cégek növekedését, valamint a környezetvédelmi előírások teljesítésére kötelezett iparágak termelékenységének és versenyképességének a javítását.
A környezetvédelmi tárca ebben a munkában szakmai közreműködőként vesz részt.

A zajvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vagy zajvédelemi termékeket előállító cégek jelenlegi helyzetének, növekedési lehetőségeinek felmérése érdekében a gazdasági tárca a minisztériumunkkal közösen összeállított egy kérdőívet.

A következőkben a vállalkozások által kitöltött kérdőívek feldolgozásának eredményeit ismertetjük.

Helyzetkép

(A kérdőívre beérkezett válaszok alapján)

A kiküldött kérdőívekben található kérdések elsősorban a Magyarországon működő zaj- és rezgésvédelemhez kötődő cégek jelenlegi helyzetét mérte fel. Ezen belül a vállalkozások méretét (alkalmazottak száma, költségvetés), elsődleges tevékenységüket, és a jövőbeni- hazai és Európai Unión belüli- terveiket próbálta összehasonlítani.

Mindezek alapján a következő állapítható meg:

  • A cégek nagy része szolgáltatást végez, bizonyos részüknek ebből származik a teljes árbevétele.
  • Szinte mindegyik mikro, kis és középvállalkozó.
  • A cégeket elsősorban jogszabályi kötelezés miatt veszik igénybe a megrendelők, csupán kis százalékuknál jelenik meg okként az ISO rendszernek való megfelelés.
  • A gazdasági válság után nagyjából kijelenthető, hogy az elmúlt egy évben a cégek megrendelési állománya nem változott.

Az előbb felsorolt pontok egy általános helyzetképet adnak az ipar jelenlegi helyzetéről.

A továbbiakban azok a pontok kerülnek részletezésre, amelyeken érdemes lenne fejleszteni, illetve azokon változtatni, az ipar fejlődése érdekében.

Az első és legszembetűnőbb dolog, hogy a cégek jelentős része nem, vagy csak kismértékben végez szolgáltatást külföldön. Ezen a jövőben mindenképpen érdemes lenne alakítani, mivel a kelet-európai piac még viszonylag kihasználatlan, és a földrajzi elhelyezkedés miatt is, Magyarország előnyösebb helyzetbe kerülhetne.
Érdekességként meg lehet jegyezni, hogy a külföldi munkába történő bekapcsolódás esetében nem számottevő feltétel az állami támogatás, vagy a külföldi jogszabály ismerete. Sokkal inkább egyéb feltételek hatnak közre.
Ezen okok közzé sorolható:

  • a piacok és a piaci szereplők jobb ismerete,
  • megfelelő piaci igények, megfelelő külföldi partner,
  •  versenyképes alaptermékek,
  • szakértői jogosultság egységessé tétel.

A fentebb említett néhány feltételt lehetne tüzetesebben megvizsgálni, hogy melyek azok, ahol az állam és az ipar együtt tud működni ezek megoldásában, illetve melyek azok, ahol csupán költségmentes állami segítség – nagykövetségek közreműködése, jogszabály lefordítása, EU közreműködés – szükséges.

Alapvetően pozitívumként említhető, hogy a válaszolók több mint fele tervezi középtávon cégének bővítését. Itt elsősorban a zajvédelem fejlesztéséhez, valamint a zajtérképezéshez kapcsolódó bővítések jelenhetnek meg. A kérdés az, hogy mivel lehetne elősegíteni, hogy minden ide kapcsolódó cég tervezzen bővítést a következő években.
A cégek jelenleg a belföldi piac kicsi, mindössze 10%-os növekedését várják az elkövetkező évekre, de ez még mindig többnek mondható, mint amit az Európai Unió piacának, illetve az EU kívüli piacnak jósolnak, amely megítélésük szerint 7-8%- körülire várható. Ehhez kapcsolódik, hogy minden cég a saját növekedését, az elkövetkező években, 0-20% közzé helyezte. Ezeket a számokat egy kicsit meg kell nézni. Az EU-ban jövő évtől előírás lesz a nagyobb városok zajtérképezése. Felmerül a kérdés, hogy ez miért nem hat a hazai, illetve az EU belüli piacra pozitívan? Milyen akadályok játszanak közre abban, hogy a fentebb említett növekedések a hazai ipar tekintetében magasabbak legyenek?

Az összes válaszadó problémaként jelölte meg, a pénzügyi, illetve a gazdasági okokat. Itt megállapítható, hogy valamilyen szinten a válság hatása is érezhető. Ami viszont figyelmet érdemel, és szintén sokan okként jelölték meg, az a K+F innováció hiánya, illetve a műszaki szabályozás. Az utóbbinál jogszabály módosítással lehetne javítani a helyzeten, de a K+F innováció esetében is némiképp lehetne változtatni a dolgokon, ha az állam és az ipar- azon belül is a szakmai szövetségek- között egy konszenzus jönne létre. A kutatás-fejlesztés esetében a szükséges intézkedések meghatározásánál segítséget jelentene, ha a szakmai szervezetek bemutatnák, hogy pontosan mire lenne szükség ahhoz, hogy ez a továbbiakban ne jelentsen a vállalkozásoknak akadályt.

Érdemes szemügyre venni az egyéb feltételeket is, amelyek a vállalkozások fejlődésében közrehatnak:

  1. jogszabályok, és a közbeszerzési szabályok kuszasága 
  2. a tudás, a megfelelő szakismeret hiánya

Az 1. pont esetében állami és ipari együttműködéssel lehetne változtatni a szabályozókon (akár jogszabályok, akár közbeszerzési szabályok tekintetében).

A 2. pont tekintetében, az oktatási rendszer megreformálásával, illetve a szakértői engedély kiadásának szigorúbbá tételével elősegíthető a tudás és a szakismeret fejlődése.

A vállalkozások véleménye alapján a jövőben a zajtérképezés, a zajszigetelés, illetve zajhoz kapcsolódó monitoring indulhat fejlődésnek. Mindezeket figyelembe véve, azt kellene elősegíteni, hogy a hazai cégek minél többen, és minél nagyobb mértékben be tudjanak ezekbe kapcsolódni.

Összefoglalva:

A visszaküldött válaszok egy egységes képet adtak arról, hogy milyen állapotban van ma a hazai zaj- és rezgésvédelemhez kapcsolódó ipar.
Nagy részük szolgáltatást nyújt, de csak kevesen dolgoznak külföldre is. Ahhoz, hogy ez a helyzet javuljon az általuk említett feltételeket kell megoldani, akár állami beavatkozás útján is.
A vállalkozások jelentős része a következő években bővíteni kívánja cégét, habár a belső piac növekedését viszonylag kicsire prognosztizálják.
Különböző eszközökkel elő lehetne segíteni, hogy mind a hazai, mind a külföldi piacon a magyar befolyás növekedjen, ezáltal többen tudjanak bekapcsolódni, és még többen tudják cégüket bővíteni.
Ezt elsősorban a különböző problémák – pénzügyi, gazdasági, műszaki szabályozás, egyéb okok – megoldásával lehetne elősegíteni.

Az mindenképpen kiemelendő, hogy annak érdekében, hogy a jövőben a zaj- és rezgésvédelemhez kapcsolódó cégek, vállalkozások fejlődésnek induljanak, ahhoz az ipar és az állam között egy szorosabb együttműködésre van szükség. Illetve az iparon belül is aktív jelenlét szükséges.

Parászka Viola

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük