A zajkibocsátási határérték megállapításánál a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja szerint, ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az alábbi képlet segítségével kell megállapítani:

LKH = LTH -KN

ahol:

LKH    a zajkibocsátási határérték [dB]
LTH    a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határérték [dB]
KN      10 lg N, de legfeljebb 5 dB [dB]
N        azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll

Kulcsfontosságú tehát annak eldöntése, hogy a hatásterületek fedésben állnak-e vagy sem.

A teljes dokumentum letölthető innen.