Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2009-ben az akusztika területén számos európai szabványt visszavont.
Ezek a következők voltak:


EN ISO 3740 – EN ISO 3747 Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása
EN ISO 11200 – EN ISO 11205 Gépek és berendezések által kibocsátott zaj
EN ISO 9614 sorozat Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangintenzitás méréssel
EN ISO 11546 sorozat Géptokok hanggátlásjellemzőinek meghatározása
EN ISO 11688 sorozat Kis zajú gépek és berendezések tervezésének irányelvei
EN ISO 12001 Szabályok a zajvizsgálati előírások szövegezéséhez
EN ISO 4871 Gépek és berendezések zajkibocsátás értékeinek megadása és igazolása
(A szabványok pontos címe a „Magyar Nemzeti szabványok jegyzéke”-ben található)

Ezeket a szabványokat a CEN kiegészítette a 98/37/EK, a 98/79/EK és a 2006/42/EK EU-irányelvek és az európai szabványok alapvető követelményei közötti összefüggésre hivatkozó ZA és ZB melléklettel.

Az európai szabványok 6 hónapon belüli bevezetési kötelezettsége miatt ezeket a szabványokat az MSZT címoldalas jóváhagyó közleménnyel – tehát angol nyelven – vezette be. A szabványok bevezetésével egyidejűleg az eddig magyar nyelven lévő szabványokat visszavonta. Időközben azonban a CEN meghatározott összeget biztosított az eddig angol nyelven lévő európai szabványok magyar nyelvű változatának elkészítéséhez. E program keretében a következő akusztikai szabványok, magyar nyelvű változata készül, és még ebben az évben magyar nyelven is közzé tételre kerül.

MSZ EN ISO 11200:2009 Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. Alapszabványok használati irányelvei a kibocsátási hangnyomásszintek meghatározásához a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben (ISO 11200:1995, tartalmazza az 1997. évi 1. helyesbítést)
MSZ EN ISO 11202:2009 Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek mérése a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. Helyszíni tájékoztató módszer (ISO 11202:1995)
MSZ EN ISO 11204:2009 Akusztika. Gépek és berendezések által kibocsátott zaj. A kibocsátási hangnyomásszintek mérése a munkahelyen és más meghatározott helyzetekben. Módszer előírt környezeti korrekcióval (ISO 11204:1995, tartalmazza az 1997. évi 1. helyesbítést)
MSZ EN ISO 3741:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Pontos módszer zengő szobában (ISO 3741:1999, tartalmazza a 2001. évi 1. helyesbítést)
MSZ EN ISO 3743-1:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása. Műszaki módszerek kisméretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 1. rész: Összehasonlító módszer kemény falú vizsgálóhelyiségekben (ISO 3743-1:1994)
MSZ EN ISO 3744:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomás-méréssel. Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett (ISO 3744:1994)
MSZ EN ISO 3746:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomás-méréssel. Tájékoztató módszer visszaverő sík feletti burkoló mérőfelülettel (ISO 3746:1995, tartalmazza az 1995. évi 1. helyesbítést)
MSZ EN ISO 3747:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomás-méréssel. Helyszíni összehasonlító módszer (ISO 3747:2000)
MSZ EN ISO 4871:2009 Akusztika. Gépek és berendezések zajkibocsátási értékeinek megadása és igazolása (ISO 4871:1996)
MSZ EN ISO 9614-1:2009 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangintenzitás-méréssel. 1. rész: Mérés diszkrét pontokon (ISO 9614-1:1993)

Ezeknek a szabványoknak az új kiadásának elkészítésekor már figyelembe vettük az MSZE 184 Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. Fogalommeghatározások szabványban lévő meghatározásokat.

Galbavy Gyula

Megjegyzendő, hogy a „régi” magyar nyelvű szabványokat nem érdemes eldobni, mert az új, angol nyelvűek megértéséhez a régi fordítás segítséget jelenthet
(A szerk.)