2010. április 11-én változtak a környezetvédelmi felügyelőségeknek és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak. Módosult „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet.

Az előbbi jogszabályt a 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet módosította, amelyet a Magyar Közlöny 2010. évi 26. számában hirdettek ki.

A változás a zajvédelmi szakterületet (a 284/2007. Korm rendelet alapján indult eljárásokat) nem érinti, azonban április 11-től számos esetben a környezetvédelmi hatóság szakhatósági eljárásáért is díjat kell fizetni.

A módosult rendelet 1. mellékletének VI. pontja tételesen felsorolja, hogy melyik eljárásban való szakhatósági részvételért, milyen mértékű díjat kell leróni. Ennek kapcsán még arra hívnám fel a figyelmet, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat még az alapeljárás iránti kérelem (pl. építési engedély kérelem) benyújtása előtt meg kell fizetni és a megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell (Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (6)).

Emellett számos más a környezetvédelmi hatóságok által lefolytatott környezetvédelmi engedélyezési eljárás díja is megváltozott.

A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosult változata április 11-ét követően a www.magyarorszag.hu honlapon lévő jogszabálykeresőn érhető el és tölthető le, a módosító jogszabályt kihirdető Magyar Közlöny pedig jelenleg is elérhető a www.magyarkozlony.hu honlapon.

Parászka Viola