Balatonvilágos, 2009. november 4-6.

Újfent eltelt egy év és Balatonvilágoson a Hotel Frida Family szállodában került ismét megrendezésre a szokásos évi zajvédelmi szeminárium.

A szeminárium előadásai a zajvédelem időszerű, a szakembereket, a hatóságokat és az érintetteket leginkább foglalkoztató kérdésekről, problémákról szóltak.

 

A konferencia három napján sok előadás foglalkozott a 2008 év január 1.-ével hatályba lépett új zajvédelmi szabályozással, mellyel kapcsolatban az eltelt közel két év alatt mind a hatósági, mind a szakértői munkában való alkalmazása során már jó néhány kérdés, probléma vár tisztázásra, megválaszolásra.
A szemináriumon elhangzott előadások továbbá olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint az EU és a hazai zajvédelmi szabályozás jövőbeni útjai, célkitűzései, megvalósuló műszaki zajcsökkentési megoldások, repülési zajvizsgálatok. Több előadás hangzott el a stratégiai zajtérképek készítéséről, alkalmazásáról.

Az elhangzott előadások továbbá olyan témákkal foglalkoztak, mint a közlekedési zaj, az épületakusztika, valamint a zajmérések terén szerzett tapasztalatok, eredmények bemutatása.

A Szemináriumot Egyesületünk Főtitkára Kvojka Ferenc nyitotta meg, aki köszöntve a résztvevőket, beszámolt az elmúlt időszak változásairól. A saját és a tagság nevében búcsúzott Köteles Judittól, – az Egyesület titkárságán évtizedekig dolgozó kolleganőtől – megköszönve az Egyesületért végzett áldozatos munkáját.

Mint minden évben most is sor került a Pro Silentio díj átadására, mely díjat ez évben Kotschy András kapta, a zajcsökkentés, a zaj elleni védelem területén végzett ismeretterjesztő, tudatformáló, illetve a tudományos eredmények gyakorlati megvalósítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. (Az indokolást lásd itt.)

A Szemináriumon meghívott vendégként vett részt Babai-Belánszky Tamás, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája képviseletében. Előadásában a zajvédelmi szabályozás tapasztalatairól számolt be, amelyeket az Irodájukhoz érkező ügyek vizsgálata alapján állított össze.

A következő előadásban Parászka Viola a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Képviseletében az EU és a hazai zajvédelmi szabályozás jövőbeni útjairól, célkitűzéseiről adott tájékoztatást. Beszámolt a kültéri berendezések zajkibocsátásának várható szabályozási változásairól, a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervekhez kapcsolódó adatbázisról, az egységes számítási módszer várható kidolgozásáról.

Hallhattunk a közel jövőben várható jogszabály módosításokról, a KEOP pályázati felhívás módosításáról, valamint a hatósági jogszabály csomag, jövőben várható szakmai felülvizsgálatáról.

Ezt követően Illényi András tartott előadást „Adalék a zajvédelem mérnöki-etikai kérdéseihez.” címmel. Előadásában érdekes elemzést hallottunk a minősítő szolgáltatások hazai helyzetéről, a műszaki értelmiség felelősség-vállalásáról, a minőség széleskörű értelmezéséről. Elemzésében kitért az erkölcs és az etika műszaki életben megjelenő kérdéseire, a minőség komplexitására – piaci minőség, élet minőség, társadalmi minőség -, az új lakások akusztikai diszkomfortjáról, az újabb építési technológia akusztikai következményeiről. Végül javaslatot hallhattunk a tervezői, szakértői, mérnöki etika, erkölcs megvalósításának módjáról.

Pataki Károly szakértő előadásában „Hol van a határ és hol az érték?„ címmel fejtegette a hatályos jogszabályok szerinti zajterhelési határérték és az egészségügyi határérték összefüggéseit, a hatásköri ellentmondásokat, a zavarás mértékének meghatározását. Kitért a jogalkalmazási hibákra, tévedésekre, a lobbi érdek érvényesülésére, az emberek tűrési kötelezettségére, a szakértői felkészültségre, szakértői tisztességre, felelősségre.
Sinkó György szakértő „Zaj és társadalom” című előadásában az összefüggésekről, hatásokról és feladatokról fejtette ki álláspontját.

A következő szekcióban tartott előadások a zajvédelmi szabályozással kapcsolatos hatósági tapasztalatokról szóltak.
Hirka Ferenc felügyelőségi szakértő „Hatóság kontra szakértő-partnerek vagy ellenérdekű felek” című előadásában érdekes okfejtéssel elemezte a hatóság és az üzemeltetőt, beruházót képviselő szakértő kapcsolatát.
Jobbágy Gyula felügyelőségi szakértő egy Legfelsőbb Bírósági ítéletet ismertetve elemezte annak tartalmát, megállapításait.
Ezt követően Kocsis Edit felügyelőségi szakértő az új zajvédelmi szabályozás alkalmazása során felmerült problémákról, észrevételekről számolt be. Előadásában
áttekintette a vonatkozó jogszabályokat, majd egyenként elemezte a felmerült kérdéseket. A kapcsolódó jogszabályok közül kiemelte a telepengedélyezésre vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos problémákat. Kitért a zajvédelmi munkarészekkel kapcsolatos hiányosságokra.

A következő két előadás a zajmérés és a meteorológia összefüggéseivel, valamint a megújult Akusztikai Szemle első évének tapasztalatairól számolt be.

A másnapi szekció első előadása az angliai tapasztalatokról számolt be, amelyet a közlekedési zaj hatástanulmányához kapcsolódóan, hagyomány és korszerűség kérdéskörben elemzett. A 6 hónapos kiküldetés projektjei a következők voltak: előzetes hatástanulmány, részletes hatástanulmány, zajárnyékoló fal tervezés, zajvizsgálat. Az előadó beszámolt a szabályozási elvekről és az eszköztárról. A végkövetkeztetések igen érdekesek voltak, ami a hagyomány és korszerűség összevetéséből fakadt.

A további előadások a zaj terjedésével, illetve annak számítással és modellezéssel történő vizsgálatával foglalkoztak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egy nagy kiterjedésű, összetett létesítmény zajkibocsátásának modellezéssel történő vizsgálatánál a sok adat bevitele idő és költségigényes, bonyolulttá teszi a modellezést. A mérési tapasztalatok azt mutatták, hogy 100 m-es magasság fölött a hőmérséklet és a szél hatása jelentőssé válik, és fontos jelenség az inverzió.

Több előadás is elhangzott a zajtérképpel, a használhatóságával, alkalmazhatóságával, valamint a készítésével kapcsolatban. Az alkalmazott IMMI zajtérképező szoftverrel készített munkákon keresztül példák sorát láthattuk a zajterhelés változás bemutatására, fal építését, illetve burkolatcserét követő változások bemutatására. Részletes tájékoztatást kaptunk a zajtérképezés előnyeiről és lehetőségeiről.
Az előadássorozat a zajtérképek készítésének gyakorlatával, valamint a munkahelyi zajtérkép készítés mérési és modellezési módszereinek és tapasztalatainak ismertetésével folytatódott.

A további előadások az új jogszabályok alkalmazásának tapasztalatairól szóltak.
Hatósági szakemberek adtak részletes tájékoztatást konkrét példák bemutatásával a zajforrások hatásterületének meghatározásával kapcsolatos dilemmákról, kérdésekről.
Ezt követően a szakértők számoltak be a hatásterület és a háttérterheléssel kapcsolatos tapasztalataikról, a meghatározások problémáiról.
Az előadás sorozat a zajvédelmi szabályozással kapcsolatos vitával folytatódott.

A Szeminárium harmadik napján a repülési zajról, annak szabályozásáról hallhattunk érdekes előadásokat.
Forián Szabó Péter a repülési zajjal kapcsolatos jogi szabályozás ellentmondásait, buktatóit elemezte, még Hajdú Sándor a Budapesten végzett repülési zajvizsgálatokról számolt be.

Ezt követően előadást halhattunk „Gyorsan vagy pontosan? Kompromisszumok az akusztikai modellezésben.” címmel. Muntag András előadásában részletesen fejtegette a gyorsaság vagy pontosság kérdéseit.

Nagyon gyakorlatias témáról számolt be a következő két előadó, akik a transzformátorok zaj- és rezgéscsökkentésére, illetve a GSM klímaberendezés szerkezeti zajának csökkentésére végzett intézkedéseket mutatták be.

A következő előadó előadásában a kopogó hanggátlás mérései során szerzett tapasztalatokról számolt be egy esettanulmány kapcsán.

A zajvédelem más területével foglalkozott a következő előadás, amely a szerelt falak alkalmazási lehetőségeit mutatta be. Tájékoztatást kaptunk a kivitelezési sajátosságokról, a jó és rossz megoldásokról.

Az utolsó előadásban a statisztikai adatok alkalmazásáról hallhattunk érdekes elmélkedést.

A szemináriummal párhuzamosan rendezett kiállításon cégek mutatták be az általuk gyártott, illetve forgalmazott termékeket, műszereket, zajcsökkentési megoldásokat, zajszámítási és zajtérképezési szoftvereket.

Kiállítóként bemutatta műszereit a Józsa és Társai 2000 Kft., a SPRECTRIS Components Kft., valamint kiállítóként résztvett a Filter-Consult Hungary Kft., és Dr. Forian Szabó Péter.

A Szemináriumon résztvevők számát tekintve (115 fő), valamint a zárszóban ismertetett statisztikai számok hallatán is megállapíthatjuk, hogy ismét sikeres konferenciát tudhatunk magunk mögött, köszönhetően a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt.

Mint az elmúlt évek során, most is elmondhatjuk, hogy értékes és hasznos információk birtokába jutottunk és tovább gyarapítottuk ismereteinket.

Azt hiszem Mindannyian úgy távoztunk Balatonvilágosról: jövőre is együtt, valahol….

A  beszámolót összeállította:

Ropoliné Lázár Mária