Ropoliné Lázár Mária beszámolójából is kitűnik, hogy a Szemináriumon számos előadás foglalkozott az új zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdésekkel, illetve a hazai zajvédelem helyzetével.

A Szeminárium résztvevői megvitatták ezeket a kérdéseket, és – a zajvédelem helyzetét jobbító szándéktól
vezérelve – megfogalmazták a Magyar Köztársaság Kormányához intézendő alábbi felhívást:

FELHÍVÁS 

Mi, a 2009. évi ZAJVÉDELMI SZEMINÁRIUM résztvevői, mint az akusztikai, tervező és hatósági szakértők legmagasabb szakmai fóruma Magyarországon a környezeti zaj- és rezgésvédelem területén, felhívással fordulunk a Magyar Köztársaság Kormányához, amelyben

kérjük a zaj- és rezgésvédelem területére vonatkozó átfogó stratégia kialakítását és ezzel összhangban e szakterület szabályozásának

sürgős felülvizsgálatát.

Ismeretes, hogy a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) Mt. rendeletet felváltotta a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, amely 2008. január 1-én lépett hatályba.

A környezeti zajvédelem területén dolgozóként nagy várakozással tekintettünk erre, a környezeti zajvédelmi szabályozás korszerűsítését hivatott átfogó jogszabály megjelenésére.

A hatálybalépés óta közel két év telt el. Ennyi idő már alkalmas arra, hogy a jogszabályhoz kapcsolódó jogalkalmazási tapasztalatok összegezhetőek legyenek.

Az elmúlt közel két esztendő legfontosabb tapasztalata, hogy az új zajvédelmi jogszabály (a zaj- és rezgésterhelési határértékeket meghatározó miniszteri rendelettel együtt) nem javította a környezeti zajvédelem érdekérvényesítési pozícióit. Egyes kérdésekben a jogszabály ugyan előre lépést jelent, de bizonyos vonatkozásokban új, sürgősen megoldandó problémákat generált.

Álláspontunk szerint ezért van szükség a zajvédelmi jogszabálycsomag felülvizsgálatára, a hatálybalépés óta eltelt tapasztalatokra támaszkodva.

Ezzel egy időben ki kell alakítani az ország hosszabb távú, átfogó stratégiáját a zaj és rezgés elleni védelem területére. Ennek egységes elvek és szempontok alapján magába kell foglalnia a problémakör valamennyi elemét, továbbá figyelembe kell vennie az Európai Unió zajpolitikáját is.

Az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI) – úgy, mint eddig is – felajánlja mindehhez szakmai támogatását és közreműködését.

Balatonvilágos, 2009. november 5.