2009. 11. 21-én hatályba lépett az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM sz. rendelet, amely felváltotta az egészségügy területén a szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM rendeletet.

A zajos szakterületet érintő legfontosabb változás az, hogy a „Levegőszennyeződés, zajártalom, a települések védelme” és a „Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem” szakterület – mely ez idáig működési engedélyhez kötött volt, hivatkozott miniszteri rendelet 3. sz. melléklete szerint átkerült a bejelentéshez kötött szakértői tevékenységek közé, azaz november 21-től az említett szakterületeken történő tevékenység folytatásához már nem kell az EüM Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához engedélyért folyamodni.

Ugyanakkor változatlanul érvényben van a 66/2005. (XII. 22.) EüM rend. is, melynek 5. § (1) szakasza egyértelműen rendelkezik arról, hogy – a szóban forgó szakterületen – zajmérést csak akkreditált laboratórium és az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértő végezhet.

Felmerült tehát a kérdés, hogy a két – ugyanazon minisztérium által alkotott és egyformán érvényben lévő – jogszabály egymásnak ellentmondó passzusa közül melyik alkalmazandó?

Kérdésemre – tájékoztató jelleggel – megkaptam az Egészségügyi Minisztérium Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Főosztályának állásfoglalását, melyben jelezték a két jogszabályi hely között valóban ellentmondás keletkezett, s közölték, kezdeményezni fogják a 66/2005-ös rendelet hivatkozott paragrafusának módosítását, amely viszont már a munkaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.

Summa summarum, a már korábban kiadott szakértői engedélyek a lejárat napjáig érvényesek maradnak, a 2009. 11. 21. utáni kérelmezőknek – azoknak is, akiknek a jogszabályváltozás időpontjában folyamatban lévő kérelmük volt – már csak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 22. §-ában rögzítetteknek megfelelő tartalmú bejelentési kötelezettségük van. A bejelentést 5 évente meg kell ismételni.

Jobbágy Gyula